ВОДИ ПІДЗЕМНІ МІНЕРАЛЬНІ ЛІКУВАЛЬНІ

Підземні води з вираженою лікувальною і профілактичною дією на організм людини, що мають мінералізацію понад 8 г/л, або меншу, але з вмістом біологічно активних компонентів та сполук не нижче прийнятих бальнеологічних норм. Використовуються для лікування за призначенням лікаря.