ВОДИ ПІДЗЕМНІ БЕЗНАПІРНІ

Підземні води, які мають вільну поверхню (тиск на яку дорівнює атмосферному) і тому не фонтанують. До В.Б. належать води верховодки та горизонтів ґрунтових вод. Рух В.Б. в породах здійснюється під дією сили тяжіння. Рівень В.Б. у виробках встановлюється на глибині їх появи (на відміну від напірних підземних вод).