ВОДИ МЕТЕОГЕННІ

[від гр. meteora – атмосферний, genesis – походження] – підземні води, походження яких пов’язане з атмосферою (водами атмосфери). Серед В.М. виділяють інфільтраційні, конденсаційні та інфлюаційні води. Синонім – вадозні води.