ВОДИ ЛІТОГЕННІ

[від гр. lithos – камінь, genesis – походження] – підземні води, що утворилися в результаті процесів: осадконакопичення (захоронення в осадових товщах вод давніх морських басейнів), літогенезу водонасичених відкладів (віджимання в процесі літифікації), регіонального метаморфізму осадових товщ в умовах геосинклінального режиму від фації зелених сланців до гранулітової фації (виділення хімічно зв’язаної води).