ВОДИ КОНДЕНСАЦІЙНІ

[від лат. condensare – згущати]