ВОДИ ІНФІЛЬТРАЦІЙНІ

[від лат. in – в, filtratio – проціджування]