ВОДА ЦЕОЛІТНА

[від гр. zeo – кипіти, lithos – камінь] – різновид води кристалізаційної, яка виділяється з кристалічної ґратки мінералу в широкому інтервалі температур і поглинається при зміні умов середовища. Характерна для цеолітів.