ВОДА ЗВ’ЯЗАНА

Вода, що утримується твердою речовиною гірських порід силами фізичної або хімічної природи. За видами зв’язку з твердими частинками (П.А. Ребіндер, 1953) розрізняють такі види В.З.: хімічно зв’язана (конституційна, кристалізаційна), фізико-хімічна (адсорбційна), фізико-механічна (молекулярна, капілярна). На відміну від води вільної (гравітаційної) є нерухомою або слаборухомою. Серед В.З. виділяють воду, що знаходиться в твердій речовині порід, а також воду в порах. До води в твердій речовині належать конституційна і кристалізаційна. В.З. в порах – гігроскопічна (міцнозв’язана) і осмотична (слабкозв’язана) плівкою покриває зерна мінералів. Значна кількість В.З. міститься в тонкодисперсних глинистих породах, найбільше – в монтморилонітових глинах.