ВОДА ГРАВІТАЦІЙНА

[від лат. gravitas – тяжіння] – різновид вільної води гірських порід, яка переміщується під впливом сили тяжіння, а також градієнта напору, що виникає за рахунок різниці гіпсометричних відміток або різниці геостатичного тиску різних частин водоносного горизонту. Вміст В.Г. залежить від пористості і тріщинуватості гірських порід. Порушення рівноваги в системі „В.Г.–гірська порода” зумовлює розвиток карсту, суфозії, просадок, пливунів, соліфлюкції, зсувів та ін. екзогенних геологічних процесів.