ВОДА ГІГРОСКОПІЧНА

[від гр. hygros – вологий, skopeo – дивлюсь, спостерігаю] – 1. Різновид зв’язаної води в ґрунтах і пухких породах, яка формується за рахунок адсорбції поверхнею мінералів парів води. 2. Фізично міцнозв’язана вода в гірських породах, яка утримується на поверхні мінералів ван-дер-ваальсовими (електростатичними) силами. Виділяється при нагріванні до 105-110С. Синонім – вода міцнозв’язана.