ВОДА АДСОРБЦІЙНА

[від лат. ad – на, при; sorbere – поглинати] – різновид зв’язаної води в гірських породах, яка поглинається і утримується поверхнею мінералів завдяки адсорбції. Серед В.А. виділяють гігроскопічну (міцнозв’язану) і плівкову (слабкозв’язану).