ВІК ГЕОЛОГІЧНИЙ ВІДНОСНИЙ

Час будь-якої події в історії Землі відноcно часу іншої геологічної події, або вік одних гірських порід в порівнянні з іншими. Визначається переважно палеонтологічними та стратиграфічними методами. Оцінюється в одиницях геохронологічної шкали.