ВІДКЛАДИ ФЛЮВІОГЛЯЦІАЛЬНІ

[від лат. fluviusводні потоки, glacies – лід] – див. флювіогляціальні відклади.