ВІДКЛАДИ ТЕРИГЕННІ

[від лат. terra – Земля; гр. genesis – походження] – див. теригенні відклади.