ВІДКЛАДИ СУБГЛЯЦІАЛЬНІ

[від лат. sub – під, майже; glacialis – льодовий] – див. субгляціальні відклади.