ВІДКЛАДИ СУБАЕРАЛЬНІ

[від лат. sub – під, майже; гр. aer – повітря] – див. субаеральні відклади.