ВІДКЛАДИ ПРОЛЮВІАЛЬНІ

[від лат. proluvium – змивання] – див. пролювіальні відклади.