ВІДКЛАДИ КОЛЮВІАЛЬНІ

[від лат. colluvio – накопичення]