ВІДКЛАДИ ЕОЛОВІ

[від гр. Aiolos – у давньогрецькій міфології Бог вітрів]