ВІДКЛАДИ БІОГЕННІ

[від гр. bios – життя, genos – походження] – синонім відкладів органогенних.