ВІДКЛАДИ АНТРОПОГЕННІ

[від гр. antropos – людина, genesis – походження]