ВІДКЛАДИ АЛЮВІАЛЬНІ

[від лат. alluvio – нанос, намив]