ВІДКЛАДИ

Скупчення речовини, (матеріалу), що утворилася внаслідок осідання (осадження) частинок у воді чи на поверхні (у повітряному середовищі). Термін широкого використання, під яким розуміють як давні осадові утворення (гірські породи), так і сучасні (осадки). За походженням В. поділяють на морські та континентальні. Серед морських В. виділяють теригенні, біогенні (органогенні), хемогенні, глинисті, полігенні та ін. Серед континентальних – алювіальні, делювіальні, пролювіальні, гляціальні та ін. Також за місцем утворення морські поділяються на літоральні, неритові, батіальні, абісальні та ін.; континентальні – на субаквальні, субаеральні, субгляціальні та ін. Формування В. відбувається шляхом руйнування первинних порід і утворення частинок (перший етап – вивітрювання), переміщення частинок з підвищених ділянок у западини (другий етап – транспортування), накопичення і осадження частинок (третій етап – седиментація).