ВИЛУГОВУВАННЯ

1. У загальному розуміння – переміщення у розчин, як правило водний, одного або декількох елементів твердої речовини. 2. У мінералогії: а) процес вимивання водою розчинних солей з мінералів; б) процес винесення лужних і лужноземельних металів із кристалічних граток мінералів. 3. У петрології – природний процес розчинення та вимивання водою деяких компонентів (розчинних солей і мінералів) гірських порід. Зумовлює розвиток карсту і суфозії. 4. У геології корисних копалин - процес (технологія) вилучення металів із руд і продуктів їх збагачення розчинниками. Широко використовується для вилучення з порід урану, золота, міді, цинку, молібдену, вольфраму, алюмінію та ін.