ВИКЛИНЮВАННЯ

Поступове або різке зменшення потужності пласта або шару за простяганням до повного його зникнення. Серед причин В. виділяють: первинні – стратиграфічні (зміна умов седиментації, розмивання тощо); вторинні – тектонічні (розтягування, витискання та ін.).