ВИЇМКА

1. Технологічний процес видобування гірських порід з масиву. Синонім – виймання. 2. Невелика заглибина, западина переважно антропогенного походження на поверхні чи у надрах Землі (траншея, котлован тощо). 3. Ступінь повноти виймання запасів тієї чи іншої корисної копалини з надр.