ВИВІТРЮВАННЯ ФІЗИЧНЕ

Сукупність складних процесів фізичного руйнування мінералів та гірських порід на поверхні Землі під впливом зміни температури, замерзання та танення води в тріщинах, діяльності тварин і рослин (ріст коренів, свердління та ін.), випаровування та кристалізації солей тощо. В результаті відбувається дезінтеграція порід і мінералів – утворення уламків різного розміру. В процесі В.Ф. не змінюється хімічний і мінеральний склад порід. Розповсюджене в аридних, високогірних та полярних областях, де спостерігається дефіцит вологи. В результаті формується кора вивітрювання, елювій якої складається з уламків малозмінених первинних порід та мінералів. Див. також відео.
Рис.1. Фізичне вивітрювання - розтріскування кристалічних порід під впливом зміни температур