ВИВІТРЮВАННЯ БІОГЕННЕ

[від гр. bios – життя, genos – походження]