ВЕРХОВОДКА

У гідрогеології тип безнапірних підземних вод зони аерації, що формується поблизу поверхні над лінзами глин після дощів або танення снігу. Має тимчасовий характер, зникає в результаті ґрунтового випаровування або просочування води в нижні горизонти. Води переважно прісні, слабкомінералізовані, але часто бувають забруднені органічними речовинами і вміщують пдвищену кількість заліза і кремнекислоти. Нерідко верховодка формується в результаті витікань води із водопроводів, каналізаційних систем, басейнів та ін. водонесучих комунікацій, наслідком чого може бути заболочування місцевості, підтоплення фундаментів і підвальних приміщень. Не може бути надійним джерелом водопостачання.
Рис. 1. Верховодка на схемі залягання грунтових вод