ВЕРСТВУВАТІСТЬ

Розділ: 

Cинонім (маловживаний) шаруватості.