ВЕНЛОК

[від назви місцевості Венлок, Англія] – скорочена назва венлоцького підвідділу нижнього відділу силурійської системи.