ВАРІОЛІ

[від лат. variola – віспа] – сферолітові мінеральні утворення плагіоклазово-авгітового складу, що зустрічаються в базальтах на поверхні вивітрювання. Розмір – від просяного зерна до горошини. На поверхні афанітових базальтів (варіолітів) виступають у вигляді віспин, які мають радіально-волокнисту або тонкоголчасту будову. Є продуктом сферолітової кристалізації базальтової лави.