ВАДОЗНІ ВОДИ

[від лат. vad – той, що блукає, мандрує; vadosus – неглибокий] – 1. За видатним австрійським геологом Е. Зюссом (1902), підземні води, що залягають та утворюються в межах земної кори (на відміну від ювенільних вод). 2. За О.М. Жирмунським та А.А. Козирєвим (1928), підземні води атмосферного походження, що проникають (інфільтруються, конденсуються) з поверхні. Протилежне – ювенільні води.