БУРОВИЙ РОЗЧИН

Складна багатокомпонентна дисперсна система суспензійних і керованих рідин, які застосовуються для промивання свердловин під час буріння. Б.Р. циркулює у свердловині, виконуючи наступну роботу: 1) очищає вибій від вибуреної породи; 2) транспортує вибурені породи із свердловини; 3) активізує процес руйнування гірських порід долотом; 4) попереджає осипання, обвалювання порід; 5) забезпечує якісне розкриття продуктивних пластів; 6) змащує і попереджає корозію бурового інструменту; 7) обертає вибійні двигуни. Б.Р. мають водну (вода, розчини солей і гідрогелі, полімерні, полімер-глинисті та глинисті розчини) або вуглеводневу (вапняно-бітумний розчин, інвертна емульсія) основу. Залежно від умов (склад відкладів, температура, тиск та ін.) використовують той чи інший Б.Р. Готують Б.Р. або безпосередньо перед бурінням, або в процесі буріння з використанням гідрозмішувачів та диспергаторів.