БУДИНИ

[від фр. buden – валик, ковбаса] – мінеральні тіла своєрідної гострокутної, пластинчастої, бочкоподібної або лінзовидної форми, сформовані в результаті будинажу – розлінзування або розбиття на блоки пласта чи дайки з низькою пластичністю, що знаходиться серед шарів з високою пластичністю. Утворення Б. обумовлено силами тертя і пластичними деформаціями пластичних порід, які розтягують, розривають жорсткий пласт на окремі частини.
Див.: 
Рис. 1. Будини в метаморфізованій товщі. Копаник, Сербія