БРАХІОПОДИ (BRACHIOPODA)

[від гр. brachion – плече, podos – нога] – одинокі морські бентосні тварини, тіло яких розміщене у двостулковій черепашці. Живуть у прикріпленому стані як на мулистому, піщаному, так і на скелястому дні на глибинах 30-200 м. Розміри 0,1-40 см, найчастіше 3-7 см. Склад черепашок хітиново-фосфатний або вапнистий. Розміри стулок черепашки неоднакові. Черевна більша й випукла, спинна – менша й плоска або слабо випукла. Кожна стулка симетрична і має дзьобоподібний виступ – маківку. Б. розділяються на два класи: беззамкові (Inarticulata) й замкові (Articulata). До беззамкових належать роди Obolus та Lingula, до замкових – Pentamerus, Productus, Rhynchonella, Spirifer, Terebratula. Відомі з раннього кембрію. В морях палеозою були найчисельнішими серед морського бентосу. До початку мезозою більшість замкових форм Б. вимерли. Всього налічують понад 10000 вимерлих видів. Б. поширені й нині. Викопні Б. активно використовуються для стратиграфії палеозою. Синонім – плечоногі.
Рис.1. Брахіопода Strophomenid з выдкладів верхнього ордовику. Штат Індіана, США
Рис. 2. Брахіопода Mucrospirifer thedfordensis fossil з девонських відкладів Канади