БОКСИТ

Розділ: 
[фр. beauxite – від назви місцевості Бо (Beaux) на пд. Франції] – агрегат мінералів, гідроксидів алюмінію: гібситу, бйоміту, діаспору, алюмогелю, а також оксидів феруму, глинистих мінералів та кварцу. Вміст Al2O3 більше 28%. Утворює суцільні глиноподібні, аморфні агрегати, ооліти. За агрегатним станом виділяють Б. щільні (кам’янисті), пористі, землисті, пухкі, глиноподібні. Колір цегляно-червоний, рідше – білий, сірий, чорний, зелений. Блиск матовий. Твердість 2–4. Густина 2,4–3,5. При замочуванні стає пластичним.  Більшість Б. утворилося в тропічних умовах впродовж останніх 25–30 млн років.  Походження елювіальне, осадове або карстове. Це залишкові утворення, сформовані шляхом вилуговування кремнію з алюмосилікатних порід та при вивітрюванні глинистих вапняків. Залягають у приповерхневих умовах. В Україні є в обмеженій кількості на Закарпатті, в Приазов’ї та на Українському щиті. Головна руда алюмінію.
Рис. 1. Брила бокситу. Прованс, Франція
Рис. 2. Боксит оолітової структури