БЛОК-ДІАГРАМА

Схематичний рисунок, на якому зображено вирізку ділянки земної кори. На передній та бічній площинах блок-діаграми зображено геологічну будову в розрізі, а на верхній поверхні – рельєф даної місцевості та виходи порід. Добре показує зв’язок між рельєфом та геологічною будовою.
Рис. 1. Блок-діаграма залягання підземних вод