БЛАСТЕЗ

[від гр. bliastos – паросток * рос. бластез, англ. blastasy, нім. Blastese] – процес локального мінералоутворення при метаморфічній перекристалізації гірської породи у твердому стані. Супроводжується ростом зерен вже існуючих, або ростом нових мінералів.