БІОСФЕРА

[від гр. bios – життя, sphaira – сфера] – з геологічних позицій геологічна оболонка Землі – цілісний, своєрідно організований і побудований матеріальний природно-історичний об’єкт, що виник близько 4 млрд рр. тому і охоплює та перетворює речовинні та енергетичні характеристики літосфери, гідросфери та атмосфери. Основною ознакою біосфери є участь у всіх її процесах живої речовини. Термін „біосфера” вперше вжив видатний австрійський геолог Е. Зюсс у праці „Виникнення Альп” (1875). Сучасне розуміння терміна пов’язане з ім’ям В.І. Вернадського.