БІОСТРОМ

[від гр. bios – життя, stroma – підстилка] – лінзовидна товща шаруватої будови і значної протяжності (десятки і сотні метрів), сформована на дні водойми біогермоутворюючими організмами та біогермними вапняками. Під час життєдіяльності організмів біостром піднімався над дном басейну, утворюючи банку, яка могла входити до складу рифу в його лагунній частині.