БІОГЛІФИ

[від гр. bios – життя, glyphoi – знаки] – за М.В. Васоєвичем (1951), гієрогліфи біогенного походження – відбитки й барельєфні знаки на поверхнях (переважно на нижніх) шарів осадових порід, утворення яких пов’язано з життєдіяльністю організмів (частіше черв’яків-мулоїдів). Особливо характерні для флішових товщ.