БІОГЕРМ

[від гр. bios – життя, germa – горб] – рифоподібна споруда, вапняковий наріст на дні водойми, утворений прикріпленими організмами, що відкладають вапно і зберігають після відмирання прижиттєве положення (коралами, мшанками, губками, черв’яками, форамініферами та ін. тваринами, а також деякими водоростями). Розміри Б. змінюються від декількох сантиметрів до десятків і сотень метрів по вертикалі і до декількох кілометрів по горизонталі. Розміщені Б. завжди локально, форма їх різноманітна – від штокоподібної до лінзовидної. Вони належать до рифових фацій і є складовою рифу. Це тіла органогенних порід, що сформувалися як в морських, так і в прісноводних (рідше) водоймах, але за умовами залягання відрізняються від біостромів.