БІОГЕОХІМІЯ

Розділ: 
[від гр. bios – життя, geo – Земля; лат. chimia – хімія] – геологічна наука, розділ геохімії, яка досліджує роль організмів у геохімічних процесах міграції, розподілу, розсіювання та концентрації хімічних елементів в оболонках біосфери. Основні положення Б. сформульовані й розроблені видатним російським, українським і радянським геологом В.І. Вернадським у 20-х рр. XX ст.
Рис. 1. Вернадський, Володимир Іванович (1863-1945) - видатний російський, український і радянський геолог, засновник геохімії, біогеохімії, радіогеології, вчення про біосферу, перший президент Української академії наук