БІОГЕНЕЗ

[від гр. bios – життя, genos – походження] – утворення мінералів та гірських порід під впливом життєдіяльності організмів.