БЕНТОС

[від гр. bentos – глибина] – сукупність рослинних і тваринних організмів, які живуть на дні водойм. Розрізняють рухливий бентос (організми рухаються по дну) і нерухомий, або сидячий (організми прикріплені до дна). Зону океану, в межах якої розповсюджений бентос називають бенталь. Викопні представники бентосу використовуються для стратиграфічного розчленування морських відкладів.
Рис. 1. Типові представники макрозообентосу