БЕНТОНІТ

Розділ: 
[від англ. bentonite – за назвою форту Бентон у США] – складена монтморилонітом глина, яка має різко виражені сорбційні властивості. До складу Б. входять також гідрослюди, каолініт, палигорскіт, цеоліти та ін. Колір від білого до ясно-зеленого і ясно-синього, іноді кремовий, жовтий, червоний або коричневий. Жирна, милоподібна на дотик, високопластична і здатна до значного набрякання (збільшує об’єм у воді до 8 разів). Залежно від домінуючого катіону виділяють К-бентоніт, Na-бентоніт, Ca-бентоніт, Al-бентоніт. Утворюється переважно в результаті гідротермального метасоматозу або діагенетичних змін вулканічного скла та попелу у водних басейнах, а також перевідкладення та діагенетичних змін продуктів розмиву кір вивітрювання. Наявність бентонітових глин у будові схилу часто приводить до утворення зсувних деформацій. В Україні родовища Б. розробляють у Черкаській та Закарпатській областях. Відомі поклади Б. в Криму, Донбасі, Прикарпатті. Використовується для виготовлення бурових розчинів, як адсорбент, наповнювач та ін.
Рис. 1. Прошарок львівського бентоніту на схилі гори Вовча