БАТІАЛЬНА ЗОНА

[від гр. bathysглибокий] – зона Світового океану, яка займає проміжне положення між мілководною неритовою і глибоководною абісальною зонами. Характеризується незначними сезонними коливаннями температури та щільності води, кількістю представників зообентосу та риб, які є перехідними до абісальних форм. В структурному плані відповідає континентальному схилу (глибини від 200-500 м до 2000-5000 м).
Рис. 1. Зони і області океану