АФІРОВА СТРУКТУРА

Розділ: 
[від гр. а…, аn… – префікс, що означає заперечення, porphyreos – пурпурний + лат. structura – будова] – дрібнокристалічна структура ефузивних порід, які не мають видимих вкраплеників (фенокристалів). Протилежне – порфірова  структура.