АФАНІТОВА ПОРОДА

Розділ: 
[від гр. aphanes – невиразний] – щільна тонкозерниста магматична порода з афіровою структурою, дрібнокристалічні зерна якої не розрізняються неозброєним оком (без мікроскопа). До афанітових порід відносяться переважно ефузивні породи - ріоліт, андезит, базальт, трахіт, дацит та ін.
Рис. 1. Афірова (афанітова) структура вулканічної бомби базальтового складу